Za potrebe uredjenja vodotokova, realizovana su geodetska snimanja četiri reke na teritoriji opštine Požega: Dobrinjska reka, Reke Bela i Crna Kamenica, Madjerska reka i Zaseljska reka. Izvršeno je i snimanje više mostova za potrebe rekonstrukcije, uključujući mostove na reci Gradnja i Papratinskoj reci. Formirani su uzdužni i poprečni profili, kao i modeli reka.
Snimanja su izvršena bez kašnjenja, a radovi predati investitoru u ugovorenom roku.