Završeni su radovi na deobi oko 100ha šume u KO Dobri Do, opština Ivanjca. Radove su izvodile 2 ekipe sa po 4 člana i trajali su 4  dana.
Uz druženje sa divljim životinjama uživali smo na svežem vazduhu, a pomoć smo imali i od konja Astre koji je neke od nas nosio do orjentacionih tačaka na velikim uzbrdicama.
Na području koje nije pokriveno mrežama mobilnih operatera u netaknutoj prirodi, bio je pravi izazov koristiti moderne tehnologije u premeru.